Web de Mireia

Benvinguts a la web de Mireia Escoda

Soc Mireia de 3rd'ESO de l'assignatura de robòtica i programació de martorell del Pompeu Fabra i faré aquesta web on estaran totes les activitats de classe. Per exemple el mapa d'imatge que mostra un Robot seguidor de linies i les seves parts.

Aqui tens la imatge estàtica del robot

Aqui tens la llista de les coses que farem en aquesta materia quatrimestral

  1. Mapa d'imatge: amb el programa GIMP que és un editor d'imatges no vectorials que permet que quan passo per sobre d'una zona em digui si és una resistencia, condensador, un LED (Light Emitting Diode o Diode Emissor de Llum), un LDR (Light Dependent Resistor o Resistència Dependent de la Llum) , un circuit integrat. La imatge serà de robot seguidor de linies.
  2. Circuit de formula 1 de Barcelona de Montmeló seguint aquestes instruccions
  3. Projecte Arduino Morse: Dibuixarem amb Tinkercad un circuit Arduino i col·locarem un LED i codi. El codi serà de diferents maneres i totes danaran el mateix resultat: SOS i apendrem con crear instuccions simples ,com crear funcions per agurper-les, con crear arguments en funcions. com utilitzar matrius o arrays. El codi

To learn more HTML/CSS, check out these tutorials!